Düzenleme Kurulu Yazdır


Kongre Onur Kurulu

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL

Süleyman Demirel Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dekanı


Düzenleme Kurulu


Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU

SDÜ Tıp Fakültesi / Biyofizik A.D Başkanı

Kongre Başkanı


Prof. Dr. James W. Jr. PUTNEY

NIEHS Calcium Regulation Grup Lideri,

Kongre Bşk. 1. Uluslararası Yard.


Yrd. Doç. Dr. Mohamed TREBAK

Albany Tıp Fakültesi

Kongre Bşk. 2. Uluslararası Yard.


Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN

S.D.Ü Tıp Fakültesi / Nöroloji A.D.


Yrd. Doç. Dr. A. Cihangir UĞUZ

SDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik A.D

Kongre Yerel Başkanı


Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELİK

SDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik A.D

Kongre Yerel Başkanı


Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN

SDÜ Tıp Fakültesi Biyokimya A.D
Kongre Sekreteryası

Bilal CIG & Mehmet AYKUR & Vahid GHAZIZADEH & Yener YAZGAN

SDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik A.D


Mali Sorumlu

Ramazan ÇINAR & I.Suat OVEY& Ercan SÖZBİR (Webmaster) & Ahmi ÖZ

SDÜ Tıp Fakültesi Biyofizik A.D