Amaç ve Kapsam

Sayın Meslektaşımız;

Oksidatif stres ve antioksidan yetersizlikleri insan, hayvan ve bitkilerde gözlenen birçok hastalığın etiyolojisinde rol oynamaktadır. Hücre içerisine kıyasla hücre dışında kalsiyum iyon miktarı 10,000-20,000 misli fazla olup hücre içeresine iyon kanaları vasıtası ile girmektedir. Kalp-damar, diyabet, kanser ve nörolojik hastalıkların oluşumunda oksidatif stresin neden olduğu hücre içerisinde serbest kalsiyum iyon artışı ile iyon kanal bozuklukları büyük önem arz etmektedir. Voltaja duyarlı ve kimyasal katyon kanallarından farklı olarak yakın zamanlarda TRP kanalları keşfedilmiştir. TRP kanallarının aktivasyon ve inhibisyon mekanizmaları voltaja duyarlı ve kimyasal katyon kanallarından çok farklıdır. Günümüzde, ilaç geliştirme konularında TRP kanalları potansiyel bir kaynak olarak gözükmektedir. 2006 yılından beri her iki yılda bir düzenlediğimiz TRP kanalları konusundaki kongre dünyada düzenli olarak yapılan tek kongredir. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcı sayıları her kongrede artmakta olup, 2014 kongresine 372 bilim insanı katılmıştır (34 konferans, 10 sözlü ve 174 poster sunumu). 24-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Isparta’da ‘6. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi (Eski İsmi: Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları)’ düzenlenecektir. Bu kongrede 500 den fazla katılımcı beklenmektedir. Kongre, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM), Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı ve Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği tarafından düzenlenecektir. Bu kongrenin amacı, oksidatif stres, TRP kanalları ve kalsiyum sinyali konularında seçkin bilim insanlarını bir araya getirerek güncel çalışma sonuçlarının tartışılmasıdır. Bu sayede yurdumuzda, TRP kanalları konusunda çalışan bilim insanı sayısını artırmaya teşvik edilecektir.

Kongremizde sözlü sunumların özetleri ‘Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres’ dergisinde basılacaktır. Bunun yanı sıra, özetlerin SCI kapsamına giren bir dergide basılması için çalışmalar devam etmektedir.

Kongremizin en önemli hedeflerinden birisi de yurdumuzdaki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve yabancı bilim insanları ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır.

Bu amaçla kongremize yurt dışından, kendi dalında uzman birçok bilim insanı davet edilmiş ve çoğundan olumlu cevap alınmıştır.

Kongremizde bilimsel çeşitliliği artırmak amacı ile kongre sonrası farklı alanlarda kurslar düzenlenmesi planlanmıştır.

Kongrede katılımcılara, katılımcıların eş ve çocuklarına yönelik birçok sosyal faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Geçmiş kongre katılımcılarının bilimsel ve sosyal yönden memnuniyetleri bizim en önemli referansımızdır. 2016 Mayıs ayında siz değerli meslektaşlarımızı Isparta’da görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu